Nakshatra - Scrollr Widget

download hier je bestelling

Via deze pagina kun je de artikelen van je eerder bij ons geplaatste order downloaden. Daarvoor heb je een downloadcode nodig die we je eerder per email hebben toegestuurd. Vul deze hieronder in en klik op 'Download Pakket'. Neem bij problemen nog even contact met ons op. Veel plezier met de artikelen!

over het downloadpakket

Het downloadpakket bevat alle bestelde artikelen. Om die makkelijk te kunnen downloaden, hebben wij ze allemaal samengepakt in één ZIP-bestand. Dat moet je na het downloaden dus uitpakken op je computer. Lees ook de spelregels voor het digitale gebruik van ons oefenmateriaal hieronder nog even door!

download order

1920

belangrijke informatie

(klik op een kopje voor meer informatie)

 • 1 - over de licentie

  Multi Mix Music biedt je de mogelijkheid om oefenmateriaal in MP3- en PDF-formaat aan te schaffen. Dit biedt vele mogelijkheden zoals het eenvoudig en snel verspreiden van oefenmateriaal binnen je koor/zanggroep, brede afspeel- en opslagmogelijkheden en, niet in de laatste plaats, gunstige prijzen. Aan het gebruik van deze MP3- en PDF-bestanden zitten echter ook verplichtingen, die we hieronder in 10 spelregels hebben weergegeven. Met de aanschaf van het oefenmateriaal geef je aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze spelregels.

   

  De koper (bestuur, dirigent) beheert de MP3- en PDF-bestanden en is ten allen tijde verantwoordelijk voor de zorgvuldige naleving van de regels betreffende de licentie. Zij zien er op toe dat de leden zich aan de onderstaande spelregels betreffende deze licentie houden.

 • 2 - spelregels

   

  De aangeschafte MP3- en PDF-bestanden zijn en blijven juridisch het eigendom van Multi Mix Music. De aanschaf van artikelen betreft dus alleen het recht cq de licentie deze onder hierna genoemde voorwaarden te mogen gebruiken.

   

  Het koor cq de zanggroep mag de aangeschafte MP3- en PDF-bestanden gebruiken zolang ze bestaat. Direkt bij opheffing van het koor of de zangroep vervalt dit recht.

   

  Binnen het koor/zanggroep is er 1 persoon die de MP3- en PDF-bestanden beheert. De beheerder maakt een back-up van de INSTRUMENTALE-MP3 en ZO-mp3’s en bewaart deze strikt gescheiden van het gebruiksexemplaar.

   

  De INSTRUMENTALE-MP3 mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van repetities en optredens van het koor / de zanggroep en dus niet ter beschikking van leden of derden worden gesteld.

   

  De ZO-MP3 is uitsluitend bedoeld als oefenmateriaal voor de leden van het koor cq de zanggroep. Deze licentie geldt voor het aantal leden zoals op de factuur vermeld staat.

   

  Je schaft altijd tenminste evenveel ZO-MP3-licenties aan als er koor- of zanggroepleden zijn.

   

  Als het ledenaantal groeit, dan schaf je binnen maximaal 4 weken evenzovele extra licenties aan.

   

  Het is niet toegestaan de INSTRUMENTALE-MP3 of ZO-MP3 (door) te verkopen, uit te lenen, te verhuren, te verspreiden, etc. naar andere koren/zanggroepen (ook niet incidenteel!).

   

  Elk lid mag de ZO-MP3’s, uitsluitend voor eigen gebruik, naar meerdere afspeelapparaten kopiëren om deze te kunnen afspelen (bijvoorbeeld iPad, mobiele telefoon, laptop, MP3-speler, mediaspeler of tablet).

   

  Als het lidmaatschap stopt, dient het oud-lid de ZO-MP3’s van zijn/haar afspeelapparaten te verwijderen. De beheerder ziet daarop toe. Dat geldt ook bij opheffing van het koor cq de zanggroep zelf.

   

   

repertoire

algemeen

diversen

singergy!

1440

1024

640